Firefly Banjo Ukulele [out of stock]

Magic Fluke
เป็นสำนักอูคูเลเล่จากอเมริกา
ที่เน้นการทำอูคูเลเล่ที่อเมริกา
ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ (แม้แต่กระเป๋า
ก็ทำที่อเมริกา) นับเป็นอูคูเลเล่
Made in USA ที่ราคาดี

เมื่อดูที่มาที่ไป
เขาสร้างอูคูเลเล่ทรงแปลกตานี้กันที่
มลรัฐ Massachusettes ณ โรงงาน
ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ในเมือง Sheffield


ราคา : 8,500 บาท


<< Back
 • Ribbee
 • Hulala
 • aNueNue
 • aNueNue Bird Guitar
 • Kala
 • Kamaka
 • Kanilea
 • Ko'olau
 • KoAloha
 • Maui Music
 • Mainland
 • Fluke
 • Flea
 • Fire Fly
 • Blackbird
 • Ukadelic
 • Bruko
 • Pono
 • Islander
 • Kiwaya
 • OulCraft
 • P Uke
 • Thai Uke
 • Honolele
 • Eleuke
close